ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

>>จดหมายข่าวเทศบาล<<

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1/61 กำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60 เขียนโดย AdminWSP 7
กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโปรแกรมกีฬา ประจะปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย AdminWSP 26
20/60กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโปรแกรมกีฬา ปี 60 เขียนโดย AdminWSP 29
กำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เขียนโดย AdminWSP 37
กำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เขียนโดย AdminWSP 27
ประมูลราคาเช่าห้องน้ำ - ห้องส้วม ตลาด(เช้า) เทศบาลเมืองวังสะพุง เขียนโดย AdminWSP 42
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฝึกซ้อมฟุตบอล เขียนโดย AdminWSP 31
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล. หลังวัดประชาราษฎร์นิมิต เขียนโดย AdminWSP 45
กำหนดราคากลางจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ , เก้าอี้เลคเชอร์ไม้โปรแกรมกีฬา เขียนโดย AdminWSP 49
กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารเรียน สน.ศท.๔/๑๒ อาคาร ๑ เขียนโดย AdminWSP 33