>>จดหมายข่าวเทศบาล<<

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโปรแกรมกีฬา ประจะปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย AdminWSP 9
20/60กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโปรแกรมกีฬา ปี 60 เขียนโดย AdminWSP 18
กำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เขียนโดย AdminWSP 24
กำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เขียนโดย AdminWSP 16
ประมูลราคาเช่าห้องน้ำ - ห้องส้วม ตลาด(เช้า) เทศบาลเมืองวังสะพุง เขียนโดย AdminWSP 28
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฝึกซ้อมฟุตบอล เขียนโดย AdminWSP 18
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล. หลังวัดประชาราษฎร์นิมิต เขียนโดย AdminWSP 32
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เขียนโดย AdminWSP 26
กำหนดราคากลางจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ , เก้าอี้เลคเชอร์ไม้โปรแกรมกีฬา เขียนโดย AdminWSP 35
กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารเรียน สน.ศท.๔/๑๒ อาคาร ๑ เขียนโดย AdminWSP 21