ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

>>จดหมายข่าวเทศบาล<<

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฝึกซ้อมฟุตบอล เขียนโดย AdminWSP 44
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล. หลังวัดประชาราษฎร์นิมิต เขียนโดย AdminWSP 57
กำหนดราคากลางจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ , เก้าอี้เลคเชอร์ไม้โปรแกรมกีฬา เขียนโดย AdminWSP 63
กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารเรียน สน.ศท.๔/๑๒ อาคาร ๑ เขียนโดย AdminWSP 43
รายงานการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง เขียนโดย AdminWSP 31
กำหนดราคาก่อสร้างอาคารเรียน4 ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ เขียนโดย AdminWSP 31
จัดซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์เด็กเทศบาลเมืองวังสะพุง เขียนโดย AdminWSP 27
กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโปรแกรมกีฬา ปี 60 เขียนโดย AdminWSP 27
เปิดประมูลเก็บราคาสิ่งปฎิกูล(อุจจาระ) เขียนโดย AdminWSP 32
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารเรียน เขียนโดย AdminWSP 28