ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

>>จดหมายข่าวเทศบาล<<

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
จ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโปรแกรมกีฬา เดือน มีนาคม 2560 เขียนโดย AdminWSP 55
ประการผู้ชนะการประมูล จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ เขียนโดย AdminWSP 52
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล เขียนโดย AdminWSP 55
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการการกำหนดราคากลาง 2 โครงการ เขียนโดย AdminWSP 52
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1 โครงการ เขียนโดย AdminWSP 54
กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารโปรแกรมกีฬา ปี 60 เขียนโดย AdminWSP 53
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ส่งประกาศสอบราคาซื้อจ้าง 1 โครงการ เขียนโดย AdminWSP 54
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2 โครงการ เขียนโดย AdminWSP 76
งบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย AdminWSP 58
ประกาศเทศบาลเมืองวังสะพุง เขียนโดย AdminWSP 63