ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

>>จดหมายข่าวเทศบาล<<

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
8/58 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขียนโดย AdminWSP 204
7/58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารส้วม โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 เขียนโดย AdminWSP 229
6/58 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เขียนโดย AdminWSP 237
5/58 ประกาศสอบราคา จำนวน ๔ โครงการ เขียนโดย AdminWSP 235
4/58 โครงการจ้างเหมา 4 โครงการ เขียนโดย AdminWSP 250
3/58 ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สิน เขียนโดย AdminWSP 374
จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น เขียนโดย AdminWSP 225
2/58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์ผูู้สูงอายุ เขียนโดย AdminWSP 189
1/58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ เขียนโดย AdminWSP 236
11/2557 สอบราคาเหมาโครงการสร้างบอกทางแบบ โอเวอร์แฮง จำนวน 3 จุด เขียนโดย AdminWSP 209