ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

>>จดหมายข่าวเทศบาล<<

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เขียนโดย AdminWSP 237
10/2557 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้ว เขียนโดย AdminWSP 265
9/2557 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ เขียนโดย AdminWSP 285
8/2557 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เขียนโดย AdminWSP 442
7/2557 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลังธนาคารไทยณิชย์ เขียนโดย AdminWSP 550
6/2557 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้าวัดศรีอุดรวงศ์ เขียนโดย AdminWSP 445
5/2557 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เขียนโดย AdminWSP 391
2/2557 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หลังวัดวังสะพุงพัฒนาราม เขียนโดย AdminWSP 541
3/2557 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนศาลเจ้า-บุ่งผักก้าม เขียนโดย AdminWSP 485
4/2557 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. วังสะพุง บ้านนำเจริญ เขียนโดย AdminWSP 548