ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

>>จดหมายข่าวเทศบาล<<

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลบุ่งไสล่ คัพ  ครั้งที่  1  ประจำปี  2556

 

ร่นอายุไม่เกิน   9 ปี (เกิดปี พ.ศ.2547)

 

 

                                    A                                             B

                     1.   เลย อะคาเดมี่ (ทต.นาอาน)          1.   ศิลาเกษ  อะคาเดมี่

         2.   ร.ร.บ้านปากปวน                        2.   ร.ร.เทศบาลวังสะพุง ๑          

         3.   ร.ร.บ้านเหมืองแบ่ง                     3.   ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ

         4.   มาเลย เอฟชี                             4.    ร.ร.ชุมชนวังสะพุง   

         5.   ท่าลี่ อะคาเดมี่                            5.    ร.ร.บ้านปวนพุ

                                                             6.    ร.ร.บ้านกุดแก

 

 

รอบแรก

 

ว/ด/ป

คู่ที่

เวลา

สาย

ระหว่างทีม

สนาม

หมายเหตุ

23 พ.ย.56

1

10.00น.

A

เลย อะคาเดมี่   -  ร.ร.บ้านปากปวน

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

2

14.00น.

A

ร.ร.บ้านเหมืองแบ่ง   -   มาเลย เอฟชี

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

3

15.00น.

B

ศิลาเกษ  อะคาเดมี่   -   ร.ร.เทศบาล ฯ ๑

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

4

16.00น.

B

ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ   -   ร.ร.ชุมชนวังสะพุง

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

24 พ.ย.56

5

10.00น.

B

ร.ร.บ้านปวนพุ   -   ร.ร.บ้านกุดแก

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

6

14.00น.

A

เลย อะคาเดมี่   -  ร.ร.บ้านเหมืองแบ่ง

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

7

15.00น.

A

มาเลย เอฟชี   -  ท่าลี่ อะคาเดมี่

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

8

16.00น.

B

ศิลาเกษ  อะคาเดมี่  -   ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

25 พ.ย.56

9

10.00น.

B

ร.ร.เทศบาล ฯ ๑   -   ร.ร.บ้านปวนพุ

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

10

14.00น.

B

ร.ร.ชุมชนวังสะพุง   -   ร.ร.บ้านกุดแก

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

11

15.00น.

A

ร.ร.บ้านปากปวน  -  มาเลย เอฟชี

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

12

16.00น.

A

ร.ร.บ้านเหมืองแบ่ง   -   ท่าลี่ อะคาเดมี่

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

26 พ.ย.56

13

10.00น.

B

ศิลาเกษ  อะคาเดมี่  -   ร.ร.บ้านกุดแก

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

14

14.00น.

B

ร.ร.เทศบาล ฯ ๑  -   ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

15

15.00น.

B

ร.ร.ชุมชนวังสะพุง  -   ร.ร.บ้านปวนพุ

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

16

16.00น.

A

เลย อะคาเดมี่   -  ท่าลี่ อะคาเดมี่

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

27 พ.ย.56

17

10.00น.

A

ร.ร.บ้านปากปวน  -  ร.ร.บ้านเหมืองแบ่ง

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

18

14.00น.

B

ศิลาเกษ  อะคาเดมี่  -   ร.ร.ชุมชนวังสะพุง

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

19

15.00น.

B

ร.ร.เทศบาล ฯ ๑  -   ร.ร.บ้านกุดแก

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

20

16.00น.

B

ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ  -   ร.ร.บ้านปวนพุ

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

28 พ.ย.56

21

09.00น.

A

เลย อะคาเดมี่   -  มาเลย เอฟชี

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

22

10.00น.

A

ร.ร.บ้านปากปวน  -   ท่าลี่ อะคาเดมี่

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

23

14.00น.

B

ศิลาเกษ  อะคาเดมี่  -   ร.ร.บ้านปวนพุ

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

24

15.00น.

B

ร.ร.เทศบาล ฯ ๑  -   ร.ร.ชุมชนวังสะพุง

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

25

16.00น.

B

ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ   -   ร.ร.บ้านกุดแก

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

               

 

 

 

รอบรองชนะเลิศ

 

/ด/ป

คู่ที่

เวลา

ระหว่างทีม

สนาม

หมายเหตุ

30 พ.ย.56

26

14.00น.

ที่ 1 สาย A     -      ที่ 2 สาย B

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

27

15.00น.

ที่ 1 สาย B     -      ที่ 2 สาย A

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

 

 

รอบชิงชนะเลิศ

 

/ด/ป

คู่ที่

เวลา

ระหว่างทีม

สนาม

หมายเหตุ

1 ธ.ค.56

28

14.00น.

ผู้แพ้คู่ที่ 26      -    ผู้แพ้คู่ที่ 27 

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

29

15.00น.

ผู้ชนะคู่ที่ 26      -    ผู้ชนะคู่ที่ 27 

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

 

 

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลบุ่งไสล่ คัพ  ครั้งที่  1  ประจำปี  2556

 

ร่นอายุไม่เกิน   11   ปี (เกิดปี พ.ศ.2545)

 

 

                   A                                       B                                       C

                     1. ร.ร. บ้านกุดแก                       1. ร.ร. บ้านปากปวน                    1.  ร.ร. บ้านวังแท่น

                  2. ร.ร. บ้านนาดอกไม้                 2. เลย  อะคาเดมี่ (ทต.นาอาน)     2.  ร.ร.เทศบาลวังสะพุง ๑

                  3. ท่าลี่  อะคาเดมี่                        3. ศิลาเกษ  อะคาเดมี่                   3.  ร.ร.ชุมชนวังสะพุง

 

 

ร่นอายุไม่เกิน   13   ปี (เกิดปี พ.ศ.2543)

 

 

                  A                                          B                                                C

                 1. มาเลย  เอฟชี                       1. ศิลาเกษ  อะคาเดมี่                     1. เลย   เอฟชี    

                2. ชุมนุมฟุตบอลวังทรายขาว        2. ร.ร. บ้านขอนแก่น                     2. ร.ร. บ้านวังแท่น

                3.   K.A.U.                               3. ร.ร. บ้านปากปวน                      3. ร.ร. บ้านวังสะพุง                   

                                                                                                              4. เลย  อะคาเดมี่ (ทต.นาอาน)        

                    

 

รอบแรก

 

ว/ด/ป

คู่ที่

เวลา

สาย

ระหว่างทีม

สนาม

รุ่นอายุ

หมายเหตุ

23 พ.ย.56

1

09.00น.

A

ร.ร. บ้านกุดแก  -  ร.ร. บ้านนาดอกไม้

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

11 ปี

 

2

11.00น.

B

ร.ร. บ้านปากปวน  -   เลย  อะคาเดมี่

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

3

13.00น.

C

ร.ร. บ้านวังแท่น   -   ร.ร.เทศบาลฯ ๑

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

4

15.00น.

A

มาเลย  เอฟชี   -   K.A.U.

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

 

13 ปี

 

24 พ.ย.56

5

09.00น.

B

ศิลาเกษ  อะคาเดมี่ -  ร.ร. บ้านขอนแก่น

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

6

11.00น.

C

เลย   เอฟชี   -   ร.ร. บ้านวังแท่น

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

7

13.00น.

C

ร.ร. บ้านวังสะพุง  -  เลย  อะคาเดมี่

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

8

15.00น.

A

ชุมนุมฟุตบอลวังทรายขาว  -  K.A.U.

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

25 พ.ย.56

9

09.00น.

B

ร.ร. บ้านปากปวน  -  ศิลาเกษ  อะคาเดมี่                  

ร.ร.เทศบาลฯ 2

11 ปี

 

10

11.00น.

C

ร.ร. บ้านวังแท่น   -  ร.ร.ชุมชนวังสะพุง

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

11

13.00น.

A

มาเลย  เอฟชี  -  ชุมนุมฟุตบอลวังทรายขาว

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

 

13 ปี

 

12

15.00น.

B

ศิลาเกษ  อะคาเดมี่   -   ร.ร. บ้านปากปวน

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

26 พ.ย.56

13

09.00น.

C

เลย   เอฟชี     -    ร.ร. บ้านวังสะพุง

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

14

11.00น.

C

ร.ร. บ้านวังแท่น   -   เลย  อะคาเดมี่

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

15

13.00น.

A

ร.ร. บ้านนาดอกไม้   -   ท่าลี่  อะคาเดมี่

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

11 ปี

 

16

15.00น.

B

เลย  อะคาเดมี่   -   ศิลาเกษ  อะคาเดมี่                  

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

27 พ.ย.56

17

09.00น.

C

ร.ร.เทศบาลฯ ๑  -  ร.ร.ชุมชนวังสะพุง

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

18

10.30น.

A

ร.ร. บ้านกุดแก  -  ท่าลี่  อะคาเดมี่

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

19

12.30น.

B

ร.ร. บ้านขอนแก่น  -  ร.ร. บ้านปากปวน

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

13 ปี

 

20

14.00น.

C

ร.ร. บ้านวังแท่น  -  ร.ร. บ้านวังสะพุง

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

21

15.30น.

C

เลย   เอฟชี   -   เลย  อะคาเดมี่

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

 

 

 

 

รอบ 2

ร่นอายุไม่เกิน   11   ปี (เกิดปี พ.ศ.2545)

                              ก                                                                 ข                                      

                              1.   ที่ 1 สาย A                                               1.   ที่ 1 สาย B                                         

                              2.   ที่ 2 สาย B                                                2.   ที่ 1 สาย C                                         

                              3.   ที่ 2 สาย C                                                3.   ที่ 2 สาย A                                         

 

ร่นอายุไม่เกิน   13   ปี (เกิดปี พ.ศ.2543)

                              ก                                                                 ข                                      

                              1.   ที่ 1 สาย A                                                1.   ที่ 1 สาย B                                         

                              2.   ที่ 2 สาย B                                                2.   ที่ 1 สาย C                                          

                              3.   ที่ 2 สาย C                                                3.   ที่ 2 สาย A                                         

 

 รอบสอง

 

ว/ด/ป

คู่ที่

เวลา

สาย

ระหว่างทีม

สนาม

รุ่นอายุ

หมายเหตุ

28 พ.ย.56

22

09.00น.

ที่ 1  สาย A   -  ที่ 2  สาย B  

ร.ร.เทศบาลฯ 2

  11 ปี

 

23

11.00น.

ที่ 1  สาย B   -  ที่ 1  สาย C  

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

24

13.00น.

ที่ 1  สาย A   -  ที่ 2  สาย B  

ร.ร.เทศบาลฯ 2

13 ปี

 

25

15.00น.

ที่ 1  สาย B   -  ที่ 1  สาย C  

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

29 พ.ย.56

26

09.00น.

ที่ 1  สาย A   -  ที่ 2  สาย C  

ร.ร.เทศบาลฯ 2

13 ปี

 

27

11.00น.

ที่ 1  สาย B   -  ที่ 2  สาย A  

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

28

13.00น.

ที่ 1  สาย A   -  ที่ 2  สาย C  

ร.ร.เทศบาลฯ 2

11 ปี

 

29

15.00น.

ที่ 1  สาย B   -  ที่ 2  สาย A  

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

30 พ.ย.56

30

09.00น.

ที่ 2  สาย B   -  ที่ 2  สาย C  

ร.ร.เทศบาลฯ 2

  11 ปี

 

31

11.00น.

ที่ 1  สาย C   -  ที่ 2  สาย A  

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

32

13.00น.

ที่ 2  สาย B   -  ที่ 2  สาย C  

ร.ร.เทศบาลฯ 2

13 ปี

 

34

15.00น.

ที่ 1  สาย C   -  ที่ 2  สาย A  

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

 

 

รอบรองชนะเลิศ  

 

/ด/ป

คู่ที่

เวลา

ระหว่างทีม

สนาม

รุ่นอายุ

หมายเหตุ

1 ธ.ค.56

35

09.00น.

ที่ 1  สาย  ก   -  ที่ 2  สาย  ข  

ร.ร.เทศบาลฯ 2

  11 ปี

 

36

11.00น.

ที่ 1  สาย  ข   -  ที่ 2  สาย  ก  

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

37

13.00น.

ที่ 1  สาย  ก   -  ที่ 2  สาย  ข  

ร.ร.เทศบาลฯ 2

13 ปี

 

38

15.00น.

ที่ 1  สาย  ข   -  ที่ 2  สาย  ก  

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

 

รอบรองชนะเลิศ

 

/ด/ป

คู่ที่

เวลา

ระหว่างทีม

สนาม

รุ่นอายุ

หมายเหตุ

2 ธ.ค.56

39

09.00น.

ผู้แพ้คู่ที่ 35      -    ผู้แพ้คู่ที่ 36 

ร.ร.เทศบาลฯ 2

  11 ปี

 

40

11.00น.

ผู้แพ้คู่ที่ 37      -    ผู้แพ้คู่ที่ 38 

ร.ร.เทศบาลฯ 2

13 ปี

 

41

13.00น.

ผู้ชนะคู่ที่ 35      -    ผู้ชนะคู่ที่ 36 

ร.ร.เทศบาลฯ 2

  11 ปี

 

42

15.00น.

ผู้ชนะคู่ที่ 37      -    ผู้ชนะคู่ที่ 38 

ร.ร.เทศบาลฯ 2

13 ปี

 

 

หมายเหตุ***  เวลาในการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม