E-Service

แจ้งเรื่องหรือให้ข้อมูลข่าวสาร   <<< คลิ๊กที่รูปภาพ

(ข้อมูลการร้องทุกข์จะถูกปกปิกเป็นความลับและส่งให้ผู้บริหารโดยตรงเพื่อแก้ไขเรื่องราวต่างๆโดยเร็วที่สุด)

_____________________________________________________________________________________________________________

 

• แจ้งเรื่องด่วน In box เทศบาลเมืองวังสะพุง : https://m.me/wangsaphung  <<<คลิ๊กที่รูปภาพ

_____________________________________________________________________________________________________________

 

ตั้งกระทู้ในกระดานข่าวเทศบาลเมืองวังสะพุง  <<<คลิ๊กที่นี่

_____________________________________________________________________________________________________________

• แจ้งไฟฟ้าสาธารณะดับ/ขัดข้อง เทศบาลเมืองวังสะพุง      <<<คลิ๊กที่รูปภาพ

___________________________________________________________________________

แจ้งเรื่องการขอจองห้องประชุม

 

แจ้งเรื่องการขอจองสนามกีฬาอำเภอวังสะพุง

 

21/04/2020

586

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung