15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ประจำปี 2565

ข้อมูลสถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 <<<คลิ๊กที่นี่

ข้อมูลสถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร 2565 <<<คลิ๊กที่นี่ 

*********************************************************

ประจำปี 2564

ข้อมูลสถิติการให้บริการ กองช่าง

• ข้อมูลสถิติการให้บริการ กองวิชาการและแผนงาน 

- สถิติขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร

 ข้อมูลสถิติการให้บริการ สำนักปลัด

 ข้อมูลสถิติการให้บริการ กองการศึกษา

 ข้อมูลสถิติการให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 ข้อมูลสถิติการให้บริการ กองสวัสดิการสังคม

 ข้อมูลสถิติการให้บริการ กองคลัง

*********************************************************

ประจำปี 2563

•  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กองวิชาการและแผนงาน 

•  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สำนักปลัด

•  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กองการศึกษา

•  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

•  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กองช่าง

•  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กองสวัสดิการสังคม

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กองคลัง (เก่า)

 

29/04/2020

659

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung