16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

• รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักปลัด ทม.วังสะพุง 2565

 

• รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของกองช่าง ทม.วังสะพุง 2565 <<<คลิ๊กเพื่อดูไฟล์ PDF

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564     <<<คลิ๊กเพื่อดูไฟล์ PDF

 

รายความพึงพอใจการให้บริการทะเบียนพาณิชย์ ปี 2564 <<< คลิ๊กเพื่อดูไฟล์ PDF

 

• รายงานโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกาา 2562

 

รายงานแบบประเมิณความพึงพอใจ โครงการจังหวัดต้นแบบเพื่อการสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัวในชุมชน

 

• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการทะเบียนพาณิชย์

07/05/2020

586

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung