32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น


ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

1.ผ่านทางกระดานข่าวของเว็บไซต์เทศบาลเมืองวังสะพุง

 <<< คลิ๊กที่รูปภาพ

2.ผ่านทางกล่องข้อความเฟสบุ๊คเทศบาลเมืองวังสะพุง
 <<< คลิ๊กที่รูปภาพ

3.ผ่านทางช่องทางโทรศัพท์ 
   • 
042-841393

      -ต่อ 15 สำนักปลัด     

      -ต่อ 16 กองคลัง

      -ต่อ 20 กองช่าง

      -ต่อ 21 กองวิชาการและแผนงาน

      -ต่อ 22 กองสวัสดิการสังคม

      -ต่อ 23 กองการศึกษา

      -ต่อ 24 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

      -ต่อ 25-26 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

• Inbox เทศบาลเมืองวังสะพุง : https://m.me/wangsaphung

• สำนักปลัด

• กองวิชาการและแผนงาน

• กองการศึกษา

• กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

• งานเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองวังสะพุง

• โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 Website : http://www.tw1.ac.th/tsbw1/index.php E-mail : Tsbwsp1@gmail.com

18/05/2020

597

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung