30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ


ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ

 

ร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริต

• ผ่านทางกระดานข่าวของเว็บไซต์เทศบาลเมืองวังสะพุง

• ผ่านทางกล่องข้อความเฟสบุ๊คเทศบาลเมืองวังสะพุง

 

18/05/2020

545

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung