ร้องเรียนเฉพาะเรื่องราวทุจริตและประพฤติมิชอบ


ร้องเรียนการทุจริต

ชื่อ-สกุล :


อีเมลล์   :

เบอร์โทรศัพท์   :


หัวข้อร้องเรียนและเรื่องที่จะร้องเรียน :
       

(ร้องเรียนการทุจริตจะส่งข้อมูลใน E-mail ถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทันทีโดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลแต่อย่างใด และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยเร็วที่สุด)

* กรณีที่ไม่มี E-mail สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 042-841-393 ต่อ 21  

( สามารถร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ทางไลน์ของเทศบาลเมืองวังสะพุง )

*** ข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับเฉพาะเรื่องทุจริตกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง

26/10/2016

603

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung