ประวัติ


 
 

Logo เทศบาล
เทศบาลเมืองวังสะพุง

          เทศบาลเมืองวังสะพุง จัดตั้งขึ้นตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะ เทศบาลตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นเทศบาลเมืองวังสะพุง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 สำนักงาน(หลังเก่า) ตั้งอยู่เลขที่ 303 ถนนประชาเสรี  ม.5  ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง และ สำนักงาน(หลังใหม่) เลขที่ 222 ถนนประชาเสรี  ม.5  ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง  อยู่ทางทิศใต้ของ จังหวัดเลย  ห่างจากจังหวัดเลยระยะทาง  20  กิโลเมตร

 

----------------------------

 

26/10/2016

3248

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung