โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลบุ่งไสล่ คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556


โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลบุ่งไสล่ คัพ  ครั้งที่  1  ประจำปี  2556

 

ร่นอายุไม่เกิน   9 ปี (เกิดปี พ.ศ.2547)

 

 

                                    A                                             B

                     1.   เลย อะคาเดมี่ (ทต.นาอาน)          1.   ศิลาเกษ  อะคาเดมี่

         2.   ร.ร.บ้านปากปวน                        2.   ร.ร.เทศบาลวังสะพุง ๑          

         3.   ร.ร.บ้านเหมืองแบ่ง                     3.   ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ

         4.   มาเลย เอฟชี                             4.    ร.ร.ชุมชนวังสะพุง   

         5.   ท่าลี่ อะคาเดมี่                            5.    ร.ร.บ้านปวนพุ

                                                             6.    ร.ร.บ้านกุดแก

 

 

รอบแรก

 

ว/ด/ป

คู่ที่

เวลา

สาย

ระหว่างทีม

สนาม

หมายเหตุ

23 พ.ย.56

1

10.00น.

A

เลย อะคาเดมี่   -  ร.ร.บ้านปากปวน

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

2

14.00น.

A

ร.ร.บ้านเหมืองแบ่ง   -   มาเลย เอฟชี

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

3

15.00น.

B

ศิลาเกษ  อะคาเดมี่   -   ร.ร.เทศบาล ฯ ๑

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

4

16.00น.

B

ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ   -   ร.ร.ชุมชนวังสะพุง

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

24 พ.ย.56

5

10.00น.

B

ร.ร.บ้านปวนพุ   -   ร.ร.บ้านกุดแก

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

6

14.00น.

A

เลย อะคาเดมี่   -  ร.ร.บ้านเหมืองแบ่ง

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

7

15.00น.

A

มาเลย เอฟชี   -  ท่าลี่ อะคาเดมี่

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

8

16.00น.

B

ศิลาเกษ  อะคาเดมี่  -   ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

25 พ.ย.56

9

10.00น.

B

ร.ร.เทศบาล ฯ ๑   -   ร.ร.บ้านปวนพุ

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

10

14.00น.

B

ร.ร.ชุมชนวังสะพุง   -   ร.ร.บ้านกุดแก

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

11

15.00น.

A

ร.ร.บ้านปากปวน  -  มาเลย เอฟชี

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

12

16.00น.

A

ร.ร.บ้านเหมืองแบ่ง   -   ท่าลี่ อะคาเดมี่

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

26 พ.ย.56

13

10.00น.

B

ศิลาเกษ  อะคาเดมี่  -   ร.ร.บ้านกุดแก

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

14

14.00น.

B

ร.ร.เทศบาล ฯ ๑  -   ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

15

15.00น.

B

ร.ร.ชุมชนวังสะพุง  -   ร.ร.บ้านปวนพุ

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

16

16.00น.

A

เลย อะคาเดมี่   -  ท่าลี่ อะคาเดมี่

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

27 พ.ย.56

17

10.00น.

A

ร.ร.บ้านปากปวน  -  ร.ร.บ้านเหมืองแบ่ง

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

18

14.00น.

B

ศิลาเกษ  อะคาเดมี่  -   ร.ร.ชุมชนวังสะพุง

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

19

15.00น.

B

ร.ร.เทศบาล ฯ ๑  -   ร.ร.บ้านกุดแก

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

20

16.00น.

B

ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ  -   ร.ร.บ้านปวนพุ

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

28 พ.ย.56

21

09.00น.

A

เลย อะคาเดมี่   -  มาเลย เอฟชี

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

22

10.00น.

A

ร.ร.บ้านปากปวน  -   ท่าลี่ อะคาเดมี่

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

23

14.00น.

B

ศิลาเกษ  อะคาเดมี่  -   ร.ร.บ้านปวนพุ

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

24

15.00น.

B

ร.ร.เทศบาล ฯ ๑  -   ร.ร.ชุมชนวังสะพุง

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

25

16.00น.

B

ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ   -   ร.ร.บ้านกุดแก

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

               


 

 

รอบรองชนะเลิศ

 

/ด/ป

คู่ที่

เวลา

ระหว่างทีม

สนาม

หมายเหตุ

30 พ.ย.56

26

14.00น.

ที่ 1 สาย A     -      ที่ 2 สาย B

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

27

15.00น.

ที่ 1 สาย B     -      ที่ 2 สาย A

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

 

 

รอบชิงชนะเลิศ

 

/ด/ป

คู่ที่

เวลา

ระหว่างทีม

สนาม

หมายเหตุ

1 ธ.ค.56

28

14.00น.

ผู้แพ้คู่ที่ 26      -    ผู้แพ้คู่ที่ 27 

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

29

15.00น.

ผู้ชนะคู่ที่ 26      -    ผู้ชนะคู่ที่ 27 

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

 

 

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลบุ่งไสล่ คัพ  ครั้งที่  1  ประจำปี  2556

 

ร่นอายุไม่เกิน   11   ปี (เกิดปี พ.ศ.2545)

 

 

                   A                                       B                                       C

                     1. ร.ร. บ้านกุดแก                       1. ร.ร. บ้านปากปวน                    1.  ร.ร. บ้านวังแท่น

                  2. ร.ร. บ้านนาดอกไม้                 2. เลย  อะคาเดมี่ (ทต.นาอาน)     2.  ร.ร.เทศบาลวังสะพุง ๑

                  3. ท่าลี่  อะคาเดมี่                        3. ศิลาเกษ  อะคาเดมี่                   3.  ร.ร.ชุมชนวังสะพุง

 

 

ร่นอายุไม่เกิน   13   ปี (เกิดปี พ.ศ.2543)

 

 

                  A                                          B                                                C

                 1. มาเลย  เอฟชี                       1. ศิลาเกษ  อะคาเดมี่                     1. เลย   เอฟชี    

                2. ชุมนุมฟุตบอลวังทรายขาว        2. ร.ร. บ้านขอนแก่น                     2. ร.ร. บ้านวังแท่น

                3.   K.A.U.                               3. ร.ร. บ้านปากปวน                      3. ร.ร. บ้านวังสะพุง                   

                                                                                                              4. เลย  อะคาเดมี่ (ทต.นาอาน)        

                    

 

รอบแรก

 

ว/ด/ป

คู่ที่

เวลา

สาย

ระหว่างทีม

สนาม

รุ่นอายุ

หมายเหตุ

23 พ.ย.56

1

09.00น.

A

ร.ร. บ้านกุดแก  -  ร.ร. บ้านนาดอกไม้

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

11 ปี

 

2

11.00น.

B

ร.ร. บ้านปากปวน  -   เลย  อะคาเดมี่

ร.ร.เทศบาลฯ 2

-->

15/10/2015

883

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung