โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลวังสะพุง คัพ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2557


โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลวังสะพุง คัพ  ครั้งที่ 36 ประจำปี 2557

                        ประเภท  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลย

ณ   สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังสะพุง

 

                            A                                      B

 

                       1. อบต.วังสะพุง                                 5. อบต.เมือง

           2. ทต.นาอ้อ                                      6. อบต.หนองหญ้าปล้อง

           3. ทต.เชียงคาน                                 7. ทม.วังสะพุง 1

           4. อบต.ทรายขาว                               8. อบต.หนองงิ้ว         

 

 

                       C                                                D

 

          9. อบต.น้ำแคม                               13. อบจ.เลย

         10. อบต.ผาน้อย                              14. อบต.เขาหลวง        

         11. ทม.วังสะพุง 2                            15. ทต.ศรีสงคราม

                     12. ทต.นาอาน                                16. อบต.บุฮม (P.T.K. ไมน์นิ่ง)

การแข่งขันรอบแรก (รอบแบ่งกลุ่ม)

ว/ด/ป

คู่ที่

เวลา

สาย

ระหว่างทีม

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

1 เม.ย.57

1

10.00น.

A

อบต.วังสะพุง    -    ทต.นาอ้อ

 

 

2

14.00น.

A

ทต.เชียงคาน    -    อบต.ทรายขาว

 

 

3

16.00น.

B

อบต.เมือง   -   อบต.หนองหญ้าปล้อง

 

 

2 เม.ย.57

4

10.00น.

B

ทม.วังสะพุง 1    -    อบต.หนองงิ้ว

 

 

5

14.00น.

C

อบต.น้ำแคม    -    อบต.ผาน้อย

 

 

6

16.00น.

C

ทม.วังสะพุง 2    -    ทต.นาอาน

 

 

3 เม.ย.57

7

10.00น.

D

อบจ.เลย   -   อบต.เขาหลวง

 

 

8

14.00น.

D

ทต.ศรีสงคราม - อบต.บุฮม (P.T.K. ไมน์นิ่ง)

 

 

9

16.00น.

A

อบต.วังสะพุง    -    อบต.ทรายขาว

 

 

4 เม.ย.57

10

10.00น.

A

ทต.นาอ้อ     -     ทต.เชียงคาน

 

 

11

14.00น.

B

อบต.เมือง     -     อบต.หนองงิ้ว

 

 

12

16.00น.

B

อบต.หนองหญ้าปล้อง  -  ทม.วังสะพุง1

 

 

5 เม.ย.57

13

10.00น.

C

อบต.ผาน้อย    -    ทม.วังสะพุง 2

 

 

14

14.00น.

C

อบต.น้ำแคม     -    ทต.นาอาน

 

 

15

16.00น.

D

อบจ.เลย   -   อบต.บุฮม (P.T.K. ไมน์นิ่ง)

 

 

6 เม.ย.57

16

10.00น.

D

อบต.เขาหลวง    -    ทต.ศรีสงคราม

 

 

17

14.00น.

A

ทต.เชียงคาน     -    อบต.วังสะพุง

 

 

18

16.00น.

A

อบต.ทรายขาว     -    ทต.นาอ้อ

 

 

7 เม.ย.57

19

10.00น.

B

ทม.วังสะพุง 1     -     อบต.เมือง

 

 

20

14.00น.

B

อบต.หนองงิ้ว   -   อบต.หนองหญ้าปล้อง

 

 

21

16.00น.

C

ทม.วังสะพุง 2     -     อบต.น้ำแคม

 

 

8 เม.ย.57

22

10.00น.

C

ทต.นาอาน     -     อบต.ผาน้อย

 

 

23

14.00น.

D

ทต.ศรีสงคราม     -     อบจ.เลย

 

 

24

16.00น.

D

อบต.บุฮม(P.T.K. ไมน์นิ่ง) -  อบต.เขาหลวง

 

 

 

 

 

 

การแข่งขันในรอบที่ 2 (รอบ 8 ทีม)

/ด/ป

คู่ที่

เวลา

ระหว่างทีม

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

9 เม.ย.57

25

09.00น.

ที่ 1 สาย A     -     ที่ 2 สาย C

 

 

26

11.00น.

ที่ 1 สาย B     -     ที่ 2 สาย D

 

 

27

13.30น.

ที่ 1 สาย C     -     ที่ 2 สาย A

 

 

28

15.30น.

ที่ 1 สาย D     -     ที่ 2 สาย B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ (รอบ 4 ทีม)

/ด/ป

คู่ที่

เวลา

ระหว่างทีม

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

10 เม.ย.57

29

13.30น.

ผู้ชนะคู่ที่ 25     -    ผู้ชนะคู่ที่ 26 

 

 

30

15.30น.

ผู้ชนะคู่ที่ 27     -    ผู้ชนะคู่ที่ 28 

 

 

 

 

 

 

 

***พักการแข่งขันในวันที่ 11 เมษายน 2557***

 

 

 

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

/ด/ป

คู่ที่

เวลา

ระหว่างทีม

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

12 เม.ย.57

31

13.30น.

ผู้แพ้คู่ที่ 29      -    ผู้แพ้คู่ที่ 30 

 

 

32

15.30น.

ผู้ชนะคู่ที่ 29      -    ผู้ชนะคู่ที่ 30 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ***  เวลาในการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

15/02/2015

980

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung