สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ


ประกาศเทศบาลเมืองวังสะพุง
 
">เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น
 
">เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารส้วม (สน.ศท.ส. ๑๐)
 
">เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารส้วม (สน.ศท.ส. ๑๐)โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑
 
">เรื่อง ประมูลจ้างฌครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑
 
">เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑

15/10/2014

1250

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung