น้ำท่วมฉับพลัน


วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน ทำให้น้ำท่วมในเขตเทศบาลหลายหมู่บ้าน บ้านศรีบุญเรือง บ้านนาหลัก บ้านหนองเงิน บ้านบุ่งคล้าน้อย เทศบาลเมืองวังสะพุงมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ น้ำท่วมบ้านเรือน ได้ช่วยเหลือนำกระสอบทราย นำอาหารถุงยังชีพ แจกประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และขอบคุนผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุน บริจาค ทราย อาหาร น้ำดื่ม

18/05/2017

1179

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung