ตรวจสอบทางน้ำและร่องน้ำสาธารณะประโยชน์


วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองวังสะพุงนำโดยนายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ร่วมกับ อำเภอวังสะพุงโดย นายอนุพงษ์ คำภูแก้ว นายอำเภอวังสะพุง ร่วมตรวจสอบทางน้ำและร่องน้ำสาธารณะประโยชน์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง

14/06/2017

1210

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung