ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

>>จดหมายข่าวเทศบาล<<

  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • สภาเทศบาล
โครงการพัฒนาศักย์ภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและทัศนศึกษา โครงการพัฒนาศักย์ภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและทัศนศึกษา ...
1540
โครงการเยี่ยมยามถามข่าวเทศบาลเมืองวังสะพุง โครงการเยี่ยมถามข่าวเทศบาลเมืองวังสะพุง
1490
รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยแรก-ประจำปี-๕๙ ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง ...
2050
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลวังสะพุง-คัพ-ครั้งที่-37 โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล “วังสะพุง คัพ”  ครั้งที่ 37  ประจำปี  2558 ประเภท ...
5430

นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล
นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง

นายลือกฤต  มีสา
ปลัดเทศบาล

 

ทิศทางการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น

ดร.กระแส  ชนะวงศ์

 

 

 

เว็บลิงค์