ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ประจำปี 2565

ประจำปี 2564

ประจำปี 2563