ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ

( สามารถร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ทางไลน์ของเทศบาลเมืองวังสะพุง )

*** ข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับเฉพาะเรื่องทุจริตกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง