วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมือวงัสะพุงร่วมกับโรงพยาบาลวังสะพุงและ รพ.สต.บ้านโนนสว่าง

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมือวงัสะพุงร่วมกับโรงพยาบาลวังสะพุงและ รพ.สต.บ้านโนนสว่าง ต้อนรับคณะตรวจประเมินประสิทธิภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานกองทุนฯให้เป็นไปด้วยคาวมเรียบร้อย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *