Month: สิงหาคม 2023

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวังสะพุง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวังสะพุง