Author: admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศขายทอดตลาด การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศขายทอดตลาด การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2567 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568

ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2567 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน