Author: admin

ประกาศประกวดราคาจ้าง ทางเดินเท้าพร้อมท่อเหลี่ยมถนนมลิวรรณ ช่วงศาลเจ้าปู่-ย่าถึงสะพานศรีสงคราม

ประกาศประกวดราคาจ้าง ทางเดินเท้าพร้อมท่อเหลี่ยมถนนมลิวรรณ ช่วงศาลเจ้าปู่-ย่าถึงสะพานศรีสงคราม

อบรมชินนสาสมาธิ

เทศบาลเมืองวังสะพุง ร่วมกิจกรรม อบรมชินนสาสมาธิ เพื่อสะสมบุญเสริมพลังจิตในหลักสูตรระยะสั้น กับนักศึกษาชินนสาสมาธิ รุ่นที่1 สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาชา ๒๑๘ วัดโนนสว่าง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองวังสะพุง