กิจกรรม

อบรมชินนสาสมาธิ

เทศบาลเมืองวังสะพุง ร่วมกิจกรรม อบรมชินนสาสมาธิ เพื่อสะสมบุญเสริมพลังจิตในหลักสูตรระยะสั้น กับนักศึกษาชินนสาสมาธิ รุ่นที่1 สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาชา ๒๑๘ วัดโนนสว่าง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองวังสะพุง

แห่เทียนพรรษา

เทศบาลเมืองวังสะพุงร่วมกับชุมชน ๒๐ ชุมชน โรงเรียนในเขตเทศบาล จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาทุกวัดในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุงเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต