กิจกรรม

แห่เทียนพรรษา

เทศบาลเมืองวังสะพุงร่วมกับชุมชน ๒๐ ชุมชน โรงเรียนในเขตเทศบาล จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาทุกวัดในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุงเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต

ภาพกิจกรรมอำเภอยิ้ม

เทศบาลเมืองวังสะพุง ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับฟังปัญหาและให้คำปรึกษาแก่พี่น้องประชาชน ในโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็ว ในการบริการ โดยมีนายประยูรอรัญรุท นายอำเภอวังสะพุงเป็นประธานเปิดโครงการ ณ วัดศรีบุญเรือง

ภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่

PICK AND WALK ครั้งที่ 11

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. เทศบาลเมืองวังสะพุง นำโดยนายยุทธ บุญเกษ รองนายกเทศมนตรี ตัวแทนนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ได้จัดกิจกรรม “โครงการ เดินไป เก็บขยะไป”(Pick And Walk) ครั้งที่ ๑๑ จากเทศบาลผ่าน-ถนนประชาเสรี-สี่แยกหลังเทศบาลเลี้ยวขวา(ถนนหลังเทศบาล)ตรงไปถึงศาลเจ้าวังสะพุง

รำบวงสรวงศาลหลักเมือง ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองวังสะพุง เวลา ๑๗.๐๐ น. นำโดย นางรัชฎาภรณ์ สิงหกำ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองวังสะพุงและ ประธานชุมชน ได้ร่วมกิจกรรมรำบวงสรวงศาลหลักเมืองในประเพณีบุญซำฮะ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวาระครบรอบ ๑๑๑ ปี ตั้งเป็นเมืองเลย เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัดเลย

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระหว่าง โรงเรียนภูกระดึงวิทยา กับ ม่วง-ขาว FC

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระหว่าง โรงเรียนภูกระดึงวิทยา กับ ม่วง-ขาว FC เพื่อเป็นตัวแทนระดับภาคเป็นทีมที่ ๒ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทีมที่ชนะเลิศ คือ โรงเรียน ภูกระดึง

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เทศบาลเมืองวังสะพุงร่วมกับสโมสร ไลออน์วังสะพุง สโมสรไลออน์เมืองเลย

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เทศบาลเมืองวังสะพุงร่วมกับสโมสร ไลออน์วังสะพุง สโมสรไลออน์เมืองเลย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๒ จัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๗ โดยมีนาย สุภชัย จันปุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อ.วังสะพุง