ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน

ขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน

ขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายไร้สาย ภายในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง โดยการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง เทศบาลเมืองวังสะพุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายไร้สาย ภายในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง โดยการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง เทศบาลเมืองวังสะพุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)