ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมทางเท้าถนนมิลวรรณ(สายเก่า) ช่วงศาลเจ้าปู่ย่าถึงสะพานศรีสงคราม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนมลิวรรณสายเก่าช่วงสามแยกรร.ชุมชนวังสะพุง-ร้ายมิตรยนต์การเกษตร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนมลิวรรณสายเก่าช่วงสามแยกรร.ชุมชนวังสะพุง-ร้ายมิตรยนต์การเกษตร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมทางเท้าถนนมลิวรรณสายเก่าช่วงศาลเจ้าปู่-ย่าถึงสะพานศรีสงคราม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมทางเท้าถนนมลิวรรณสายเก่าช่วงศาลเจ้าปู่-ย่าถึงสะพานศรีสงคราม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลติกซ่อมแซมคอสะพานศรีสงคราม ถนนมลิวรรณสายเก่า

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลติกซ่อมแซมคอสะพานศรีสงคราม ถนนมลิวรรณสายเก่า

ประกาศประกวดราคาจ้าง ทางเดินเท้าพร้อมท่อเหลี่ยมถนนมลิวรรณ ช่วงศาลเจ้าปู่-ย่าถึงสะพานศรีสงคราม

ประกาศประกวดราคาจ้าง ทางเดินเท้าพร้อมท่อเหลี่ยมถนนมลิวรรณ ช่วงศาลเจ้าปู่-ย่าถึงสะพานศรีสงคราม

ประวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนภูมิวิถี ซอย 12

ประวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนภูมิวิถี ซอย 12