ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมทางเท้าถนนมลิวรรณ(สายเก่า)ช่วงศาลเจ้าปู่ ย่า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมทางเท้าถนนมลิวรรณ(สายเก่า)ช่วงศาลเจ้าปู่ ย่า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนภูมิวิถี ซอย 6 หมู่ 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนภูมิวิถี ซอย 6 หมู่ 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนราชภักดี ซอย 19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนราชภักดี ซอย 19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยศาลากลางบ้าน บ้านน้อยนา หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสงคราม อำเเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยศาลากลางบ้าน บ้านน้อยนา หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสงคราม อำเเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมทางเท้าถนนมิลวรรณ(สายเก่า) ช่วงศาลเจ้าปู่ย่าถึงสะพานศรีสงคราม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนมลิวรรณสายเก่าช่วงสามแยกรร.ชุมชนวังสะพุง-ร้ายมิตรยนต์การเกษตร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนมลิวรรณสายเก่าช่วงสามแยกรร.ชุมชนวังสะพุง-ร้ายมิตรยนต์การเกษตร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมทางเท้าถนนมลิวรรณสายเก่าช่วงศาลเจ้าปู่-ย่าถึงสะพานศรีสงคราม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมทางเท้าถนนมลิวรรณสายเก่าช่วงศาลเจ้าปู่-ย่าถึงสะพานศรีสงคราม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลติกซ่อมแซมคอสะพานศรีสงคราม ถนนมลิวรรณสายเก่า

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลติกซ่อมแซมคอสะพานศรีสงคราม ถนนมลิวรรณสายเก่า

ประกาศประกวดราคาจ้าง ทางเดินเท้าพร้อมท่อเหลี่ยมถนนมลิวรรณ ช่วงศาลเจ้าปู่-ย่าถึงสะพานศรีสงคราม

ประกาศประกวดราคาจ้าง ทางเดินเท้าพร้อมท่อเหลี่ยมถนนมลิวรรณ ช่วงศาลเจ้าปู่-ย่าถึงสะพานศรีสงคราม