ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2567


ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2567

*ใบสมัคร

 

ประกาศขายทอดตลาด การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศขายทอดตลาด การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ