รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองวังสะพุง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองวังสะพุง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองวังสะพุง ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔