ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ประจำปี 2567

 

ประจำปี 2566

 

ประจำปี 2565

ประจำปี 2564

ประจำปี 2563