คณะผู้บริหาร

เบอร์ติดต่อ

นายไพบูลย์ เขมะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรี 061-9874144
นายเสด็จ สนธิมูล รองนายกเทศมนตรี 090-9828384
นายเศกสิทธิ์ กำแพงศิริชัย รองนายกเทศมนตรี 081-9643120
นายชาญวิทย์ ศรีมงคล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 083-2881115