ประวัติ

เทศบาลเมืองวังสะพุง

          เทศบาลเมืองวังสะพุง จัดตั้งขึ้นตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะ เทศบาลตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นเทศบาลเมืองวังสะพุง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 สำนักงาน(หลังเก่า) ตั้งอยู่เลขที่ 303 ถนนประชาเสรี  ม.5  ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง และ สำนักงาน(หลังใหม่) เลขที่ 222 ถนนประชาเสรี  ม.5  ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง  อยู่ทางทิศใต้ของ จังหวัดเลย  ห่างจากจังหวัดเลยระยะทาง  20  กิโลเมตร

—————————-