ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวังสะพุง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวังสะพุง

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวังสะพุง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวังสะพุง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งภารโรง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งภารโรง