กิจกรรม

อบรมชินนสาสมาธิ

เทศบาลเมืองวังสะพุง ร่วมกิจกรรม อบรมชินนสาสมาธิ เพื่อสะสมบุญเสริมพลังจิตในหลักสูตรระยะสั้น กับนักศึกษาชินนสาสมาธิ รุ่นที่1 สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาชา ๒๑๘ วัดโนนสว่าง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองวังสะพุง

แห่เทียนพรรษา

เทศบาลเมืองวังสะพุงร่วมกับชุมชน ๒๐ ชุมชน โรงเรียนในเขตเทศบาล จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาทุกวัดในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุงเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต

ภาพกิจกรรมอำเภอยิ้ม

เทศบาลเมืองวังสะพุง ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับฟังปัญหาและให้คำปรึกษาแก่พี่น้องประชาชน ในโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็ว ในการบริการ โดยมีนายประยูรอรัญรุท นายอำเภอวังสะพุงเป็นประธานเปิดโครงการ ณ วัดศรีบุญเรือง

ภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่