ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ 2567

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานและพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองวังสะพุง 2567

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานและพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองวังสะพุง ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567 )

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิมธิ์เข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ 2567

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิมธิ์เข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ 2567

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2567


ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2567

*ใบสมัคร