ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวังสะพุง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวังสะพุง