Day: ธันวาคม 19, 2022

อบรมชินนสาสมาธิ

เทศบาลเมืองวังสะพุง ร่วมกิจกรรม อบรมชินนสาสมาธิ เพื่อสะสมบุญเสริมพลังจิตในหลักสูตรระยะสั้น กับนักศึกษาชินนสาสมาธิ รุ่นที่1 สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาชา ๒๑๘ วัดโนนสว่าง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองวังสะพุง

แห่เทียนพรรษา

เทศบาลเมืองวังสะพุงร่วมกับชุมชน ๒๐ ชุมชน โรงเรียนในเขตเทศบาล จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาทุกวัดในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุงเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต

ภาพกิจกรรมอำเภอยิ้ม

เทศบาลเมืองวังสะพุง ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับฟังปัญหาและให้คำปรึกษาแก่พี่น้องประชาชน ในโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็ว ในการบริการ โดยมีนายประยูรอรัญรุท นายอำเภอวังสะพุงเป็นประธานเปิดโครงการ ณ วัดศรีบุญเรือง

ภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่

PICK AND WALK ครั้งที่ 11

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. เทศบาลเมืองวังสะพุง นำโดยนายยุทธ บุญเกษ รองนายกเทศมนตรี ตัวแทนนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ได้จัดกิจกรรม “โครงการ เดินไป เก็บขยะไป”(Pick And Walk) ครั้งที่ ๑๑ จากเทศบาลผ่าน-ถนนประชาเสรี-สี่แยกหลังเทศบาลเลี้ยวขวา(ถนนหลังเทศบาล)ตรงไปถึงศาลเจ้าวังสะพุง