ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้าง ทางเดินเท้าพร้อมท่อเหลี่ยมถนนมลิวรรณ ช่วงศาลเจ้าปู่-ย่าถึงสะพานศรีสงคราม

ประกาศประกวดราคาจ้าง ทางเดินเท้าพร้อมท่อเหลี่ยมถนนมลิวรรณ ช่วงศาลเจ้าปู่-ย่าถึงสะพานศรีสงคราม

ประวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนภูมิวิถี ซอย 12

ประวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนภูมิวิถี ซอย 12

กำหนดราคากลางและคำนวณ (ค่าK) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนมลิวรรณ ซอย 8 บ้านนาหลักหมู่ 6 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

กำหนดราคากลางและคำนวณ (ค่าK) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนมลิวรรณ ซอย 8 บ้านนาหลักหมู่ 6 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวนิด หมู่ 3 บ้านบุ่งผักก้าม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวนิด หมู่ 3 บ้านบุ่งผักก้าม

กำหนดราคากลางและคำนวณ(ค่า K) โครงการก่อสร้างจุดรับน้ำถนนราชภักดีและถนนภมิวิถี หมู่ 10 บ้านศรีบุญเรือง และหมู่ 8 บ้านเลิง

กำหนดราคากลางและคำนวณ(ค่า K) โครงการก่อสร้างจุดรับน้ำถนนราชภักดีและถนนภมิวิถี หมู่ 10 บ้านศรีบุญเรือง และหมู่ 8 บ้านเลิง

กำหนดราคากลางและคำนวณ(ค่า K)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวนิด หมู่ 3 บ้านบุ่งผักก้าม

กำหนดราคากลางและคำนวณ(ค่า K)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวนิด หมู่ 3 บ้านบุ่งผักก้าม