ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายไร้สาย ภายในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง โดยการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง เทศบาลเมืองวังสะพุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายไร้สาย ภายในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง โดยการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง เทศบาลเมืองวังสะพุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมทางเท้าถนนมลิวรรณ(สายเก่า)ช่วงศาลเจ้าปู่ ย่า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมทางเท้าถนนมลิวรรณ(สายเก่า)ช่วงศาลเจ้าปู่ ย่า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนภูมิวิถี ซอย 6 หมู่ 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนภูมิวิถี ซอย 6 หมู่ 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนราชภักดี ซอย 19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนราชภักดี ซอย 19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยศาลากลางบ้าน บ้านน้อยนา หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสงคราม อำเเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยศาลากลางบ้าน บ้านน้อยนา หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสงคราม อำเเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง